ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ ΣΕΙΡΑΣ ΒΙΟΜΑΧ

  • Περιγραφή

Περιγραφή

Αυτοί οι λέβητες αναπτύχθηκαν μετά από πολύχρονη πείρα στους λέβητες της  σειράς ΤΚΑΝ. Φυσικά, εκτός από καύση πελλέτ , είναι δυνατή και η καύση κουκουτσιών από βύσσινο, κεράσι ,ελιά κλπ.. Τελευταία, όλο και πιο γνωστό είναι και το αγρο‐πελλέτ. Αυτή η σειρά λεβήτων μπορεί να τα χρησιμοποιεί ως καύσιμο πέλλετ ξύλου και αγρο-πέλλετ(βιομάζα), όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι η δύναμη του λέβητα εξαρτάται κατά πολύ από την θερμογόνο δύναμη του αγρο‐πελλέτ(βιομάζα) .Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τους λέβητες αυτούς σε ειδική σειρά; Πρώτα απ΄ όλα,  έχει σωληνοειδή εναλλάκτη. Στους σωλήνες λέβητα έχουν τοποθετηθεί σπιράλ στροβιλιστές, με αυτό επιτυγχάνουμε καλύτερο βαθμό απόδοσης και πιο εύκολο καθαρισμό. Σε αυτούς τους λέβητες, μέσα στους καυστήρες, υπάρχουν στόμια από ανοξείδωτο χάλυβα για την διανομή δευτερεύων αέρα. Ο αέρας έρχεται από ειδικό φυγοκεντρικό ανεμιστήρα ο οποίος δεν έχει σχέση με το πρωταρχικό αέρα. Με τον δευτερεύων αέρα επηρεάζουμε την ποιότητα των καυσαερίων και της σκόνης, που επηρεάζει την εμφάνιση των άκαυστων υλικών στον ίδιο το εναλλακτή. Με αυτό τον τρόπο απευθείας μειώνεται η κατανάλωση των καυσίμων. Ο βαθμός απόδοσης και του καυστήρα και του εναλλάκτη, ξεπερνά το 90%. Όρια εκπομπής CO, CO2 όπως και των σωματιδίων σκόνης βρίσκονται εντός των προτύπων EΕ, και έτσι η σειρά αυτή έχει όλες τις προδιαγραφές της ΕΕ λόγο των οικολογικών χαρακτηριστικών της.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατηγορία: